Léiwe Jos …

Léiwe Jos, et ass net ze gleewen an dach muss mir dir elo schonn Äddi soen. Mir hätten eis gewënscht dech nach oft op eise Concerten ze begéinen, nodeems du d’läschte November deng verdingte musikalesch Pensioun agelaud hues. Leider sollt dir an eis dat net vergonnt bleiwen. Voller Dankbarkeet a Frëndschaft blécke mer op däi […]